logo

Ping An MSCI China A low vola ETF 下跌0.53%,今年以來上漲17.56%

瀏覽數

99+

文/moneybar智能小編

Ping An MSCI China A low vola ETF (512390) 03/28市價0.97人民幣,近一日下跌0.53%,成交量410.0千股,在上海證券交易所掛牌,追蹤MSCI China A Intnal Min Vola Inde Yd CNY指數。

Ping An MSCI China A low vola ETF今年以來上漲17.56%,1年報酬率尚未提供,2年年化報酬率尚未提供,3年年化報酬率尚未提供,5年年化報酬率尚未提供

文章最後更新時間 2019-03-29 09:26