logo

Ping An MSCI China A low vola ETF 上漲1.27%,今年以來上漲9.47%

瀏覽數

99+

文/moneybar智能小編

Ping An MSCI China A low vola ETF (512390) 02/13市價0.91人民幣,近一日上漲1.27%,成交量10.0千股,在上海證券交易所掛牌,追蹤MSCI China A Intnal Min Vola Inde Yd CNY指數。

Ping An MSCI China A low vola ETF今年以來上漲9.47%,1年報酬率尚未提供,2年年化報酬率尚未提供,3年年化報酬率尚未提供,5年年化報酬率尚未提供

文章最後更新時間 {updated_time}