logo

Ping An MSCI China A low vola ETF 上漲0.18%,今年以來上漲26.61%

瀏覽數

99+

文/moneybar智能小編

Ping An MSCI China A low vola ETF (512390) 04/08市價1.05人民幣,近一日上漲0.18%,成交量1525.0千股,在上海證券交易所掛牌,追蹤MSCI China A Intnal Min Vola Inde Yd CNY指數。

Ping An MSCI China A low vola ETF今年以來上漲26.61%,1年報酬率尚未提供,2年年化報酬率尚未提供,3年年化報酬率尚未提供,5年年化報酬率尚未提供

文章最後更新時間 2019-04-09 09:25